KOMUNIKACJA z AKCJONARIUSZAMI


OGŁOSZENIA i INFORMACJE dla AKCJONARIUSZY:

 
 


                                                                         WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą FORBAKE S.A. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-743, przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2 (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. w Warszawie, kod pocztowy 02-743, przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.


                                                                        CALL FOR SUBMISSION OF SHARE DOCUMENTS

The Management Board of the company under the name of FORBAKE S.A. with its seat in Warsaw, postal code 02-743, at ul. Jana Sebastiana Bacha 2 (hereinafter the "Company") in connection with Art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), calls on all shareholders of the Company to submit their share documents for dematerialisation. Share documents should be submitted to the registered office of the Company, ie in Warsaw, postal code 02-743, at ul. Jana Sebastiana Bacha 2, on working days (Monday to Friday) from 8.00 to 16.00. 
 
 

FORBAKE S.A.

ul. Stępińska 22/30

00-739 Warszawa

telefony: 515 000 571; 222 189 420

fax: 222 189 424

e-mail: biuro(a)forbake.pl

skype: biuro_forbake


NIP: 951 23 74 760

REGON: 146997661

KRS: 0000487717 (SR w Warszawie, XIII Wydz. Gosp. KRS)

Kapitał Zakł. 100.000 PLN


godziny pracy:

8.00 - 16.00 od Poniedziałku do Piątku

sytuacje kryzysowe:

501 100 637 ; 501 100 639 ; biuro-Forbake-AWARYJNIE@hotmail.com